در پی انتصاب آقای دکتر صادقی به عنوان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد
۱۳۹۸-۰۵-۱۲ ۰۰:۰۳
۱۳۹۸-۰۲-۲۴ ۱۱:۰۲
اولین نشست کارگروه اندیشه ورز آمایش استان
نشست مسئولین کانون های بسیج اساتید استان یزد
۱۳۹۸-۰۲-۰۴ ۰۹:۳۴

اخبار سازمان

معرفی اساتید

معرفی مسئول و اعضای جدید شورای کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی یزد
جلسه اساتید دانشگاه یزد به مناسبت اعیاد شعبانیه
معرفی مسئول و اعضای جدید شورای کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی یزد
جلسه اساتید دانشگاه یزد به مناسبت اعیاد شعبانیه