۱۳۹۷-۰۸-۰۱ ۱۲:۵۶
این كتاب، مقدمه‌ای كاربردی در هیدرولوژی میدانی برای نواحی گرمسیری است كه حاوی اطلاعاتی است و توسط آقایان علی ایوب‌زاده و علی‌اكبر جمالی ترجمه شده است.
۱۳۹۷-۰۷-۲۱ ۱۰:۴۶
شتاب ‌دهنده‌ها زمینه‌ی تحقیقات عمیقی در علم فیزیک ایجاد کرده‌اند. کتاب اصول و مبانی فیزیک شتاب دهنده ها توسط خانم دکتر مریم مستاجران مدیر حلقه علمی شتابدهنده های بسیج اساتید تالیف شده است.
۱۳۹۷-۰۷-۰۲ ۰۹:۳۸
مدلسازی سیستم های بلوکی به روش آنالیز تغییر شکل ناپیوستهDDA با ترجمه‌ی دکتر علیرضا یاراحمدی مدیر حلقه ژئومکانیک و چند تن از اعضاء این حلقه در سال ۱۳۹۳ به چاپ رسیده است.